Publicerad 4 juni 2024

Poddavsnitt #130 Rättsstatens principer i EU och Sverige

En stor del av EU:s lagstiftning bygger på ömsesidigt förtroende mellan medlemsstaterna och att man lita på att andra medlemsstater har rättssystem som fungerar.

I avsnittet får du möta Anna Södersten som förklarar vad begreppet rättsstatens principer innebär och beskriver utvecklingen i länder inom EU. Cecilia Berglin framhåller att utvecklingen mot fler auktoritära styren är stor globalt. I artikel två i EU-fördraget räknas rättsstats principer och demokrati upp och det måste alla medlemsstater förhålla sig till däremot finns ingen uttrycklig bestämmelse i EU:s fördrag om att man ska kunna tvinga ut en medlemsstat.

För medborgare i Sverige handlar det till exempel om att individer i en kommun eller region behandlas lika inför lagen, att deras grundläggande fri- och rättigheter respekteras, att skydda medborgare från godtycklig och orättvis behandling.

Podcast Demokratiresan finns där poddar finns.

Rättsstatens principer i EU och Sverige

Medverkande

  • Anna Södersten, forskare i juridik vid SIEPS (Svenska Institutet för Europa Politiska Studier)
  • Cecilia Berglin, SKR
  • Nils Munthe, SKR

Informationsansvarig

  • Cecilia Berglin
    Handläggare
  • Nils Munthe
    Utvecklingsledare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.