Publicerad: 30 november 2018

Klimatanpassning i den fysiska planeringen

Vårt klimat förändras med översvämningar, värmeböljor, ras och skred som följd. Att klimatanpassa den fysiska planeringen innebär att både förebygga och minimera riskerna för naturolyckor. Kommuner arbetar med anpassning genom åtgärder i den fysiska miljön samt strategi- och ledningsarbete.

Det är stora skillnader mellan hur kommuner påverkas av klimatförändringarna. Gemensamt för samtliga kommuner är dock risken för översvämningar till följd av skyfall. Kommuner har ett ansvar enligt Plan- och bygglagen att ta hänsyn till klimatrisker vid planering av ny bebyggelse. Riskerna kan exempelvis uppstå på grund av:

  • ökad nederbörd
  • stigande havsnivåer
  • temperaturförändringar

För att bebyggelsen ska kunna stå emot klimatförändringarnas påfrestningar kan kommunerna behöva vidta särskilda åtgärder. Genom medveten planering kan kommunen säkra att nya klimatrisker inte byggs in.

Publikationer

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Emma Bonnevier
    Sakkunnig

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!