Publicerad: 27 november 2019

Regionernas nyckeltal för fastigheter

För att stödja den politiska styrningen och främja det regionala utvecklingsarbetet tar SKR fram olika nyckeltal för regioner inom fastighetsområdet.

Regionernas nyckeltal för fastigheter

Varje år samlar SKR in och sammanställer jämförelsetal inom fastighetsförvaltning från regioner. Nyckeltal som redovisas är bland annat kostnader för drift, förvaltning, försäkringar, värme, fjärrkyla och el. Uppgifterna gäller för regionernas hela egna bestånd, det vill säga sjukhus, vård- och hälsocentraler och övriga anläggningar som exempelvis administrativa byggnader, folkhögskolor och vårdhögskolor. Redovisningen av uppgifterna sker på regionsnivå och på sjukhusnivå.

Insamlingen är frivillig, men det finns i stort sett kompletta nyckeltal sedan år 1996.

Syftet är att ge information och kunskap om regionernas fastighetsbestånd.

Kommunala fastighetsnyckeltal

Arbete pågår med att ta fram kommunala fastighetsnyckeltal.

Publikationer

Informationsansvarig

  • Saija Thacker
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!