Publicerad 23 november 2023

Aktuella FoU-projekt

SKR:s utvecklingsarbete på fastighetsområdet finansieras av tre fonder. Här är en sammanställning av aktuella forsknings- och utvecklingsprojekt gällande fastighetsfrågor.

De tre fonderna för forskning och utveckling finansierar utvecklingsprojekt och vissa forskningsprojekt, där målsättningen är att ge kunskap, inspiration och möjlighet till utbyte av erfarenheter. Resultat från FoU-projekten återfinns på Offentliga fastigheters webbplats.

Resultat från genomförda FoU-projekt

Respektive fonds styrelse fattar beslut om vilka projekt som ska genomföras.

Merparten av arbetet bedrivs i projektform tillsammans med medlemmarna. Kunskapen från projekten presenteras ofta i en skrift, under en konferens eller i form av utbildning. På så sätt blir kunskapen användbar i praktiken.

Sammanställning av FoU-fondernas projekt

FoU-fonden för kommunernas fastighetsfrågor – Kommunfonden

Öka implementeringen av effektiviserande åtgärder i kommunala fastighetssektorn

Projektledare: Felix Krause
Projektskede: Projektarbete pågår

Att bygga flexibla skollokaler - nyckelfrågor gällande kapacitet och kostnader

Projektledare: Niklas Törnå
Projektskede: Skriftproduktion pågår

Högskolan i Gävle: Framgångsfaktorer för funktionella förskolelokaler, delstudie 2

Projektledare: Fredrik Johansson
Projektskede: Projektarbetet pågår

FoU-fonden för regionernas fastighetsfrågor – Fastighetsrådet

Aktörsnätverket för vårdens byggda miljöer

Projektledare: Fredrik Johansson
Projektskede: Projektarbetet pågår

Chalmers Centrum för vårdens arkitektur (CVA)

Projektledare: Fredrik Johansson
Projektskede: Projektarbetet pågår

Förstudie om byggkostnader i regionerna

Projektledare: Felix Krause
Projektskede: Projektarbetet pågår

Gemensamma definitioner och processer på vårdbyggnadsområdet

Projektledare: Fredrik Johansson
Projektskede: Skriftproduktion pågår

Nyckeltalsnätverk fastighetsnyckeltal

Projektledare: Felix Krause
Projektskede: Löpande arbete

Planera för Nära Vårds lokalförsörjning

Projektledare: Fredrik Johansson
Projektskede: Projektarbetet pågår

Regionernas kunskapsnav – återfinns på

www.offentligafastigheter.se

Projektledare: Saija Thacker
Projektskede: Löpande arbete

Säkerhet och trygghet i sjukhuslokaler – erfarenhetsåterföringsforum

Projektledare: Saija Thacker
Projektskede: Skriftproduktion pågår

Samarbetet Offentliga fastigheter

Sprida korrekta projektresultat

Projektledare: Saija Thacker
Projektskede: Skriftproduktion pågår

Informationsansvarig

  • Saija Thacker
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.