Publicerad 25 oktober 2021

Indikatorer A-Ö

Samtliga kvalitetsindikatorer i Primärvårdskvalitet presenterade i bokstavsordning från A-Ö.

Välj en indikator i undermenyn för att läsa mer om den. Du ser målnivåer, referenser, vetenskaplig granskare, vad man ska tänka på vid tolkning och felkällor samt angränsande indikatorer och möjlig framtida utveckling.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR