Publicerad 25 oktober 2021

Indikatorer A-Ö

Samtliga kvalitetsindikatorer i Primärvårdskvalitet presenterade i bokstavsordning från A-Ö.

Välj en indikator i undermenyn för att läsa mer om den. Du ser målnivåer, referenser, vetenskaplig granskare, vad man ska tänka på vid tolkning och felkällor samt angränsande indikatorer och möjlig framtida utveckling.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset