Publicerad 9 januari 2022

Om Kvalitetsindikatorkatalogen

I Kvalitetsindikatorkatalogen specificeras alla detaljer för indikatorerna, referenser samt motivering till indikatorerna och målnivåer.

En kort introduktion för att lättare kunna hitta i Kvalitetsindikatorkatalogen, även kallad KIK.

Indikatorbeskrivningar på KIK

Att söka indikator

1. Öppna KIK

2. Skriv "PVQ" och sedan indikatorna kortnamn eller diagnos och tryck sedan på - Sök

Enligt bild:

Skärmbild sök indikatorFörstora bilden

Bilden visar en skärmbild på KIK och sökrutan där man skriver in "PVQ" och sedan skriver indikatorns kortnamn eller diagnos.

Recept för indikator

Under fliken Recept för indikator omfattar detaljerad information - nämnare, täljare, beskrivning av episod med mera.

Skärmbild recept för indikatorFörstora bilden

Bilden visar en skärmbild av KIK under fliken "Recept för indikator" som omfattar detaljerad information - nämnare, täljare, beskrivning av episod mm.

Beskrivning av indikator

Under filken Beskrivning av indikatorn omfattar: Om indikatorn, Motivering till målnivå, Referenser och målnivå m.m.

Skärmbild beskrivning av indikatorFörstora bilden

Bilden visar en skärmbild på fliken "Beskrivning av indikatorn" som omfattar: Om indikatorn, motivering till målnivå, referenser och målnivå mm.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.