Publicerad 29 oktober 2021

Region Uppsala

Region Uppsala har varit tidigt ute med att bygga upp sin infrastruktur och visningsyta för Primärvårdskvalitet, som bland annat används vid kvalitetsmöten på vårdcentralerna i regionen.

Intervju kring Region Uppsalas arbete

Intervju med Robert Sarkadi Kristiansson, Chefsläkare Nära vård och hälsa i Uppsala som berättar om deras arbete med Primärvårdskvalitet. Filmen är ca 3 min lång.

Material från webinarium:

Hur organiseras arbetet med PrimärvårdsKvalitet i olika regioner? Ove Andersson om Region Uppsala

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR