Publicerad 29 oktober 2021

Region Uppsala

Region Uppsala har varit tidigt ute med att bygga upp sin infrastruktur och visningsyta för Primärvårdskvalitet, som bland annat används vid kvalitetsmöten på vårdcentralerna i regionen.

Intervju kring Region Uppsalas arbete

Intervju med Robert Sarkadi Kristiansson, Chefsläkare Nära vård och hälsa i Uppsala som berättar om deras arbete med Primärvårdskvalitet. Filmen är ca 3 min lång.

Material från webinarium:

Hur organiseras arbetet med PrimärvårdsKvalitet i olika regioner? Ove Andersson om Region Uppsala

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset