Publicerad 2 november 2022

PrimärvårdsUppföljning

PrimärvårdsUppföljning är ett metodstöd för dialogbaserad verksamhetsuppföljning och baseras på grundprinciperna för tillitsbaserad ledning och styrning.

Om PrimärvårdsUppföljning

Primärvårdsuppföljning grundar sig i ett vetenskapligt arbete och är framtagen av SKR i samråd med vårdvalsnätverket och en referensgrupp med vetenskaplig och praktisk förankring i uppföljningsarbete. Metoden är ett konkret verktyg vid en dialogbaserad verksamhetsuppföljning som tillvaratar dels verksamhetens behov av stöd för kvalitetsutveckling, dels regionledningens behov av svar på verksamheternas resultat och primärvårdens kvalitet.

I rapporten finns även förslag på datakällor som kan användas vid dialogen, bland annat inkluderar Primärvårdskvalitet, samt en beskrivning av vad tillitsbaserad ledning och styrning är.

Rapporten om metoden går att läsa och ladda ner. Det finns även mallar som kan användas vid det praktiska utförandet.

Material för nedladdning

PrimärvårdsUppföljning - metodstöd för dialogbaserad uppföljning

Läs mer

I samband med lanseringen hölls ett webbinarium. Materialet finns att ta del av i länken.

Lanserings-webbinarium

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.