Publicerad 8 januari 2022

Superuser - förslag på uppdragsbeskrivning

Utifrån den erfarenhet som gjorts och framkommit kan en funktion som beskrivs nedan, Super-user, underlätta och utveckla arbetet med Primärvårdskvalitet.

Uppdragets utformning, eventuella fördelning mellan olika personer och omfattning är en fråga som får avgöras regionalt.

Syfte

Främja ökad användning av Primärvårdskvalitet genom stöd till verksamheterna och regionen samt länkning däremellan.

Mål

Bättre hälsa hos befolkningen genom förbättring av vården.

Kvalifikationer

 • Verksamhetsnära koppling, helst kliniskt aktiv.
 • Djupare förståelse för Primärvårdskvalitet som system, specifikationer av kvalitetsindikatorer och praktiska frågor kring användning.

Tänkbara ansvarsområden för superuser

 • Uppdrag med fokus mot verksamheterna, oavsett driftsform
 • Aktivt deltagande i det regionala förbättringsarbetet och utveckling av primärvården
 • Samordna utbildningsinsatser som rör handhavande och omsättning av PrimärvårdsKvalitet i förbättringsarbete
 • Ge stöd till valideringsansvarig vid validering av data i Primärvårdskvalitet
  (se valideringsprotokoll under Analys och validering)
 • Stödja användning av Primärvårdskvalitet vid uppföljning/kvalitetsdialoger
 • Stödja användning av Primärvårdskvalitet vid förbättringsarbete i primärvården
 • Efterfråga, samla in och förmedla (till rätt instans) synpunkter på hur Primärvårdskvalitet fungerar.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR