Publicerad 26 oktober 2021

Superuser - förslag på uppdragsbeskrivning

Utifrån den erfarenhet som gjorts och framkommit kan en funktion som beskrivs nedan, Super-user, underlätta och utveckla arbetet med Primärvårdskvalitet.

Uppdragets utformning, eventuella fördelning mellan olika personer och omfattning är en fråga som får avgöras regionalt.

Syfte

Främja ökad användning av Primärvårdskvalitet genom stöd till verksamheterna och regionen samt länkning däremellan.

Mål

Bättre hälsa hos befolkningen genom förbättring av vården.

Kvalifikationer

 • Verksamhetsnära koppling, helst kliniskt aktiv.
 • Djupare förståelse för Primärvårdskvalitet som system, specifikationer av kvalitetsindikatorer och praktiska frågor kring användning.

Tänkbara ansvarsområden för superuser

 • Uppdrag med fokus mot verksamheterna, oavsett driftsform
 • Aktivt deltagande i det regionala förbättringsarbetet och utveckling av primärvården
 • Samordna utbildningsinsatser som rör handhavande och omsättning av PrimärvårdsKvalitet i förbättringsarbete
 • Ge stöd till valideringsansvarig vid validering av data i Primärvårdskvalitet
  (se valideringsprotokoll på www.skr.se/primarvardskvalitet.se)
 • Stödja användning av Primärvårdskvalitet vid uppföljning/kvalitetsdialoger
 • Stödja användning av Primärvårdskvalitet vid förbättringsarbete i primärvården
 • Efterfråga, samla in och förmedla (till rätt instans) synpunkter på hur Primärvårdskvalitet fungerar.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset