Publicerad 4 maj 2023

Superuser - förslag på uppdragsbeskrivning

Utifrån erfarenheter kring införande och användning av PrimärvårdsKvalitet, har det framkommit behov av en funktion som fokuserar på att underlätta och utveckla arbetet med Primärvårdskvalitet - en så kallad Superuser.

Uppdragets utformning, eventuella fördelning mellan olika personer och omfattning är en fråga som får avgöras regionalt.

Syfte

Bättre hälsa hos befolkningen genom förbättring av vården.

Mål

Främja ökad användning av Primärvårdskvalitet genom stöd lokalt och/eller regionalt samt länkning däremellan.

Kvalifikationer

  • Verksamhetsnära koppling, gärna kliniskt aktiv.
  • Djupare förståelse för Primärvårdskvalitet som system, specifikationer av kvalitetsindikatorer och praktiska frågor kring användning.

Tänkbara ansvarsområden för superuser

  • Uppdrag med fokus mot verksamheterna, oavsett driftsform
  • Bidra till regionalt förbättringsarbete och utveckling av primärvården
  • Samordna utbildningsinsatser som rör handhavande och omsättning av PrimärvårdsKvalitet i förbättringsarbete
  • Ge stöd till valideringsansvarig vid validering av data i Primärvårdskvalitet
  • Stödja användning av Primärvårdskvalitet vid uppföljning/kvalitetsdialoger
  • Stödja användning av Primärvårdskvalitet vid förbättringsarbete
  • Efterfråga, samla in och förmedla (till rätt instans) synpunkter på hur Primärvårdskvalitet fungerar.

Superuser kan vara både en formell och informell roll.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.