Publicerad 27 oktober 2021

Region Stockholm

Region Stockholm var först ut med att börja använda Primärvårdskvalitet och nedan kan du lära dig mer om hur införandetesterna genomfördes i samband med det och hur regionens stöd för kvalitetsarbete bedrivs.

Intervju med Rita Fernholm om Primärvårdskvalitet

Intervju med Rita Fernholm, Distriktsläkare Region Stockholm, som berättar om förvaltningens arbete för att stödja vårdcentralernas förbättringsarbeten. Filmen är ca 2 min lång.

Valideringsprocessen i Region Stockholm

Representant från Primärvårdskvalitet på SKR och representant från utdataverktyget (i Stockholms fall Medrave) har varit med under hela processen.

I Stockholm har valideringsprocessen skett med 8 pilotvårdcentraler (2 landstingsdrivna och 6 privata med två olika journalsystem, Take care och Webdoc). Samtliga pilot VC är sedan tidigare användare av Medrave och har fått Primärvårdskvalitet-modulen installerad efter att de uppdaterat listningen. Därefter har sökningar gjorts för respektive indikator enligt testanvisning nedan, varefter journalgenomgångar av aktuella variabler har gjorts på de patienter som hittats via sökningen.

Under testperioden hade vårdcentralerna kontakt med Medrave vid behov avseende tekniska frågor eller problem. Ett telefonmöte hölls efter två veckor för att stämma av.

Efter en månad hölls ett 3 timmar långt möte för diskussion och uppsamlande av synpunkter från samtliga pilot VC. Ett uppsamlingsmöte för de som inte hade möjlighet att deltaga hölls också. Representant för PrimärvårdsKvalitet deltog för att samla in synpunkter på indikatorerna och representant från Medrave deltog för att samla in synpunkter avseende tekniska frågor.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR