Publicerad 27 oktober 2021

Region Sörmland

Här kan du ta del av Region Sörmlands arbete med Primärvårdskvalitet.

Intervju med Susanne Frejamnis

Intervju med Susanne Frejmanis, verksamhetsutvecklare, Primärvårdens utvecklingsenhet, Sörmland.

Material från webinarium: Hur organiseras arbetet med Primärvårdskvalitet i olika regioner?

Anna Berglin och Kent Lundqvist om Region Södermanland

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR