Publicerad 27 oktober 2021

Region Sörmland

Här kan du ta del av Region Sörmlands arbete med Primärvårdskvalitet.

Intervju med Susanne Frejamnis

Intervju med Susanne Frejmanis, verksamhetsutvecklare, Primärvårdens utvecklingsenhet, Sörmland.

Material från webinarium: Hur organiseras arbetet med Primärvårdskvalitet i olika regioner?

Anna Berglin och Kent Lundqvist om Region Södermanland

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset