Publicerad 15 oktober 2020

Förvaringsanvisning

Beskrivning av hur ett livsmedel ska förvaras för att behålla kvalitén under hållbarhetstiden. En kylvara märkt med exempelvis +8°C håller betydligt längre än angivet hållbarhetsdatum om den förvaras i +4°C.

Vissa livsmedel har en helt annan förvaringsanvisning och hållbarhet när förpackningen har öppnats.

Exempel

”Förvaras torrt och svalt. Öppnad förpackning förvaras i kylskåp +8°C i 5 dagar.”

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR