Publicerad: 5 juni 2020

Fråga och svar

I vilken utsträckning lever kommuner och regioner upp till dina förväntningar på digital service? 

Allt fler anser att kommuner och regioner lever upp till deras förväntningar på digital service - men det är en bra bit kvar

Knappt tre av tio (27 %) menar att kommuner och regioner "i stor utsträckning" lever upp till deras förväntningar på digital service. Resultatet är något högre än vid mätningen 2018 (25 %) och sedan 2016 (21 %) finns en positiv trend. Att fler är anser att deras förväntningar infrias är positivt, men det finns fortfarande mycket kvar att göra för att möta invånarna i deras tankar om hur kommuner och regioners digitala service borde vara.

Kvinnor och yngre menar i högre grad att kommuner och regioner lever upp till deras förväntningar på digital service. Förväntningarna på den digitala servicen uppfylles i störst utsträckning för invånare i Region Kalmar (34 %) och Region Jönköpings län (35 %).

Förväntningar

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!