Publicerad 16 januari 2023

Stor nytta när fler nationella kvalitetsregister kan ta emot uppgifter automatiskt

Minskat dubbelarbete för vårdpersonal, mer strukturerad vårddokumentation samt bättre kvalitet och täckning i de nationella kvalitetsregistren. Det är några av vinsterna för regioner och kommuner när de nu i allt högre grad ansluter till Ineras tjänst Informationsutlämning till kvalitetsregister.

I de nationella kvalitetsregistren samlas information med avsikten att utvärdera och förbättra vården. Registren används bland annat för att analysera och följa upp vårdinsatser och i forskningssyfte. Några exempel på olika kvalitetsregister är Nationellt kvalitetsregister för mammografiscreening, som samlar information relaterad till mammografiscreening, RiksSvikt, som är till för att förbättra och utveckla vården av hjärtsvikt, och bröst- och prostatacancerregistren inom cancerområdet.

Läs hela artikeln på Ineras hemsida.

Informationsansvarig

  • Ulrika Forsberg
    Kommunikatör

Kontakta oss

Kontakta Nationella Kvalitetsregister

Här kan du kontakta stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister vid SKR.

 
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.