Publicerad 22 december 2023

Överenskommelser om hälso- och sjukvården 2024

SKR och regeringen har träffat fem överenskommelser på sjukvårdsområdet. Syftet är att skapa en gemensam riktning för utvecklingen av hälso- och sjukvården.

Överenskommelsen om stöd till Nationella kvalitetsregister ingår i God och nära vård 2024 som är en av de fem överenskommelserna.

Överenskommelsen för Nationella kvalitetsregister omfattar totalt 168 miljoner kronor, där regionerna bidrar med 100 miljoner kronor och staten med 68 miljoner kronor.

Överenskommelse om en god och nära vård

I överenskommelsen finns satsningar som bland annat ska bidra till en utvecklad primärvård i landsbygd och till att öka kontinuiteten och relationsskapande i hälso- och sjukvården. Där ingår även möjligheten till verksamhetsförlagd utbildning i högre utsträckning och att utveckla förutsättningarna på arbetsplatsen.

Överenskommelse God och nära vård 2024 på skr.se

Pressmeddelande Överenskommelser om hälso- och sjukvården 2024 på skr.se

Informationsansvarig

  • Ulrika Forsberg
    Kommunikatör

Kontakta oss

Kontakta Nationella Kvalitetsregister

Här kan du kontakta stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister vid SKR.

 
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.