Publicerad 13 juni 2024

Handbok för att kvalitetssäkra data i kvalitetsregister

En handbok har tagits fram för att stödja arbetet med att kvalitetssäkra data i kvalitetsregistren. Den riktar sig till alla som är involverade i arbetet med att säkerställa så hög och heltäckande kvalitet på registrens data som möjligt. Handboken ersätter den tidigare Valideringshandboken.

‑ Inga matematiska eller statistiska modeller kan rädda en analys baserad på felaktiga eller inkompletta data. För att öka möjligheten att kvalitetssäkra data i våra register finns nu Kvalitetsäkringshandboken som är en uppdaterad version av Valideringhandboken, säger Mikael Åström, registercentrum syd, som samordnat arbetet.

Det finns över hundra nationella kvalitetsregister i Sverige och ett flertal lokala. De innehåller uppgifter bland annat om processer, diagnoser och behandlingar inom hälso- och sjukvården. Det är av stor vikt att data från kvalitetsregistren håller en god kvalitet eftersom de används i strategiskt kvalitets- och utvecklingsarbete samt i ledning, styrning och forskning inom hälso- och sjukvården.

‑ Att kvalitetssäkra ett kvalitetsregister innebär att granska och kontinuerligt utvärdera registret utifrån flera olika aspekter, såsom patienturval, behörig personal, registrering, dataöverföring samt datalagring, säger Mikael Åström.

Kvalitetssäkringshandboken har tagits fram på uppdrag av Registercentrumorganisationer i samverkan (RCO-SAM). Den har sammanställts av medarbetare på landets registercentra för nationella kvalitetsregister och cancerregister, registerhållare för nationella kvalitetsregister samt medarbetare på Socialstyrelsen.

Kvalitetssäkringshandboken (PDF) Pdf, 559 kB.

Informationsansvarig

  • Ulrika Forsberg
    Kommunikatör

Kontakta oss

Kontakta Nationella Kvalitetsregister

Här kan du kontakta stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister vid SKR.

 
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.