Publicerad 27 maj 2021

Guide för samverkan mellan industrin och kvalitetsregister

Nu finns en Guide i form av en visualiserad process som beskriver samverkan och utlämnande av kvalitetsregisterdata för forskning. Guiden är ett stödmaterial som riktar sig till forskare, registerhållare, CPUA-myndigheter och företag inom Life Science - industrin.

Detta är första delen av en mer omfattande vägledning som tas fram inom ramen för överenskommelsen om samverkan mellan Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och industrins företrädare. Syftet är att underlätta det praktiska arbetet.

I Guiden beskrivs processen från förarbete, kontakt med registret och ansökan om etiskt godkännande till utlämnande av data och redovisning av resultat. Guiden finns publicerad i en Power Point-presentation som är animerad och i PDF.

Guide för användning av kvalitetsregister (PPT) Powerpoint, 994 kB.

Guide för användning av kvalitetsregister (PDF) Pdf, 538 kB.

Överenskommelse med industrin

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Lif – de forskande läkemedelsföretagen, Swedish Medtech, SwedenBIO och Swedish Labtech har kommit överens om gemensamma regler för samverkan kring kvalitetsregister. Syftet med överenskommelsen är att ge bättre förutsättningar för användning av kvalitetsregister i samverkan med industrin. Detta genom att ge vägledning om etiska, juridiska och ekonomiska överväganden och skapa konsekventa och transparenta former för samverkan.

Överenskommelse med industrin

Informationsansvarig

  • Ulrika Forsberg
    Kommunikatör

Kontakta oss

Kontakta Nationella Kvalitetsregister

Här kan du kontakta stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister vid SKR.

 
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.