Publicerad 9 februari 2022

Förstärkt och förnyat uppdrag för ny nationell samverkansgrupp

I syfte att kraftsamla och stärka arbetet kring uppföljning, analys och kvalitetsregister kommer en ny nationell samverkansgrupp att bildas inom Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård.

Det innebär att uppdragen för nuvarande nationell samverkansgrupp för nationella kvalitetsregister och nationell samverkansgrupp för uppföljning och analys slås samman.

Läs mer på kunskapsstyrningen webbplats

Kontakta oss

Kontakta Nationella Kvalitetsregister

Här kan du kontakta stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister vid SKR.