Publicerad 9 februari 2022

Förstärkt och förnyat uppdrag för ny nationell samverkansgrupp

I syfte att kraftsamla och stärka arbetet kring uppföljning, analys och kvalitetsregister kommer en ny nationell samverkansgrupp att bildas inom Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård.

Det innebär att uppdragen för nuvarande nationell samverkansgrupp för nationella kvalitetsregister och nationell samverkansgrupp för uppföljning och analys slås samman.

Läs mer på kunskapsstyrningen webbplats

Informationsansvarig

  • Ulrika Forsberg
    Kommunikatör

Kontakta oss

Kontakta Nationella Kvalitetsregister

Här kan du kontakta stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister vid SKR.

 
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.