Publicerad: 9 december 2019

Hälsa, sjukvård

SKR arbetar för att utveckla sjukvården med patienten i fokus. Vården ska präglas av patientsäkerhet, tillgänglighet och hög medicinsk kvalitet. Vårdens digitalisering och patientens väg genom vården är centrala utvecklingsområden där SKR:s engagemang är stort.

Illustration för puffbild

SIP upprättas om insatser från både socialtjänst och hälso- och sjukvård behöver samordnas.

Illustration på puffbild

SBAR är ett sätt att strukturera kommunikationen inom vården för att öka patientsäkerheten.

Illustration för puffbild

Ett NPO består av experter med bred kompetens inom fältet och representation från samtliga sjukvårdsregioner.

Illustration på puffbild

Avtalet innehåller bestämmelser om vad som gäller när en person får vård utanför sin egen hemregion.

Aktuellt

Kurser och konferenser

Publikationer

SKR:s vårdblogg

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!