Publicerad: 11 mars 2020

Hälsa, sjukvård

SKR arbetar för att utveckla sjukvården med patienten i fokus. Vården ska präglas av patientsäkerhet, tillgänglighet och hög medicinsk kvalitet. Vårdens digitalisering och patientens väg genom vården är centrala utvecklingsområden där SKR:s engagemang är stort.

SKR har sammanställt information för kommuner och regioner med anledning av sjukdomen covid-19 som orsakas av det nya coronaviruset (SARS-CoV-2).

Illustration för puffbild

SIP upprättas om insatser från både socialtjänst och hälso- och sjukvård behöver samordnas.

Illustration på puffbild

SBAR är ett sätt att strukturera kommunikationen inom vården för att öka patientsäkerheten.

Illustration på puffbild

Avtalet innehåller bestämmelser om vad som gäller när en person får vård utanför sin egen hemregion.

Aktuellt

Kurser och konferenser

Publikationer

SKR:s vårdblogg

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!