Publicerad: 12 november 2020

Hälsa, sjukvård

SKR arbetar för att utveckla sjukvården med patienten i fokus. Vården ska präglas av patientsäkerhet, tillgänglighet och hög medicinsk kvalitet. Vårdens digitalisering och patientens väg genom vården är centrala utvecklingsområden där SKR:s engagemang är stort.

SKR har sammanställt information för kommuner och regioner med anledning av sjukdomen covid-19 som orsakas av det nya coronaviruset (SARS-CoV-2).

Illustration på puffbild

I den här rapporten beskrivs läget och utvecklingen i hälso- och sjukvårdssystemet till och med 2019, med utgångspunkt i sju tematiska avsnitt.

Illustration för puffbild

SIP upprättas om insatser från både socialtjänst och hälso- och sjukvård behöver samordnas.

Illustration på puffbild

Avtalet innehåller bestämmelser om vad som gäller när en person får vård utanför sin egen hemregion.

Aktuellt

Kurser och konferenser

Publikationer

SKR:s vårdblogg

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!