Publicerad 23 april 2024

Nya socialtjänstlagen i fokus på möte med systemleverantörer

Hur kan socialtjänstens verksamhetssystem utvecklas för att underlätta omställningen till en mer kunskapsbaserad och förebyggande socialtjänst? Den 8 april hölls ett branschmöte med systemleverantörerna. SKR:s Klas Nilsson berättar om mötet.

Porträttbild Klas Nilsson

Klas Nilsson är projektledare för SKR:s projekt om verksamhetssystem för socialtjänsten.

Klas, vad var det för ett möte?

– I projektet “Verksamhetssystem i socialtjänsten” har vi återkommande strategiska branschmöten. SKR, Adda och Inera träffar vd:ar och ansvariga chefer för de verksamhetssystem som kommunerna har avtal med idag, och branschorganisationerna Tech Sverige och Swedish MedTech.

– På mötet i april ville vi bland annat belysa hur kommande lagändringar påverkar systemen, och förbereda leverantörerna så att de kan ge ett bra stöd till kommunerna. Vi pratade också om det ”Handslag för digitalisering” som kommunerna har enats om, samt om cybersäkerhetsfrågan.

Vilka lagändringar pratade ni om?

– Fokus var nya socialtjänstlagen. Men vi pratade också om utredningarna om socialtjänstdataregister, samsjuklighet och statligt huvudmannaskap för personlig assistans. Vi berörde också frågor om välfärdsbrott och brottsförebyggande arbete.

Hur kan systemen komma att påverkas, kan du ge exempel?

– Med nya socialtjänstlagen ska socialtjänsten bli mer förebyggande, tillgänglig och kunskapsbaserad. Det kan handla om att socialtjänsten inför nya typer av insatser och att insatser ges direkt, utan behovsprövning. Här kan en utmaning vara att säkerställa individstatistik i systemen för att följa upp att insatserna ger kvalitet och når rätt personer.

– När det gäller lagförslagen om samsjuklighet och personlig assistans, kan funktioner och processer behöva avvecklas i systemen, då målgrupper och ansvar byter huvudman. När det gäller att förebygga brott handlar utmaningen om att underlätta för socialtjänsten, skolan, vården och polisen att dela information.

Vad fick ni för respons från leverantörerna?

– På mötet diskuterade vi inte konkreta lösningar. Men leverantörerna uttryckte att dialoger, som på det här mötet, är viktigt för att de ska få bra förutsättningar att utveckla och anpassa sina produkter för framtiden.

Vad är nästa steg för SKR?

– SKR förbereder nu ett material där vi sammanställer förändringarna som kan påverka systemen. Materialet ska bland annat underlätta för kommuner som upphandlar ett nytt system och vill ta höjd för nya socialtjänstlagen vid kravställning.

Finns det något kommunerna kan tänka på redan nu?

– Idag kravställer kommuner ofta på en väldigt hög detaljnivå i upphandlingar. Det gör att kommunerna kan låsa in sig i gamla lösningar under ett långt avtal. Verksamhetssystem behöver utvecklas löpande, och då är det är bättre att ha dialog med leverantören under hela avtalsperioden. Helst tillsammans med andra kommuner, till exempel genom leverantörernas användarföreningar.

SKR:s arbete med socialtjänstens verksamhetssystem

SKR projekt ”Verksamhetssystem för socialtjänsten” stödjer kommuner att ställa mer samstämmiga krav på systemleverantörerna, standardisera grundläggande funktioner och underlätta informationsdelning och uppföljning.

Som en del i arbetet har SKR, Inera och Adda ett samarbete med branschorganisationerna Tech Sverige och Swedish Medtech, samt de leverantörer som idag har avtal med kommunerna:

  • Alfa eCare
  • Cambio
  • CGI
  • Pulsen Omsorg
  • TietoEvry

Verksamhetssystem för socialtjänsten

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.