Publicerad: 2 juli 2020

Personuppgiftsbiträdesavtal

Personuppgiftsbiträden och avtal kring dessa är bland de ämnen SKR får mest frågor om och där det verkar råda mest oklarheter.

Allmänt om personuppgiftsbiträden

Definition av personuppgiftsbiträde, Datainspektionen

Mallar för avtal, checklista och upphandling

En ny version av mallen för personuppgiftsbiträdesavtal publicerades den 2 januari 2020. Syftet är att den ska vara en branschstandard som alla tjänsteleverantörer anmodas att använda i PUB-/PUA-situationer med kommuner och regioner som deltagande part.

Den nya versionen är som den tidigare framtagen gemensamt för SKR, SKL Kommentus och Inera AB och är ett resultat av en den första årliga revisionen av avtalet som nu har genomförts och bygger på erfarenheter och synpunkter från medlemmar och leverantörer. Aktuella ändringar framgår av versionshanteringen och är huvudsakligen redaktionella, de flesta ändringarna finns i avsnitt 12 om underbiträden. Avsnittets olika punkter har fått en ny inbördes ordning och flera av punkterna har fått en ny lydelse.

Ni som har använt de äldre mallarna behöver inte byta mall i redan ingångna avtal, men i framtida upphandlingar rekommenderar vi den senaste versionen.

Mall för personuppgiftsbiträdesavtal (Word, nytt fönster)
(MD5: 521a94a04eb0385395eb705fe7c38d2e)

Mall för instruktion för personuppgiftsbiträdesavtal (Word, nytt fönster)
(MD5: 6af1aa6a5bd430d4717f06199847f2bc)

Mall för lista på underbiträden till personuppgiftsbiträdesavtal (Word, nytt fönster)
(MD5: 6fbe3b4145d73f37e03ef344700b7063)

Mall för personuppgiftsbiträdesavtal, engelsk version 2020-01-02 (Word, nytt fönster)

Mall för instruktion för personuppgiftsbiträdesavtal, engelsk version (Word, nytt fönster)
(MD5: 4ff5b7a52cbef54d1ca49a5a457e1bc9)

Mall för lista på underbiträden till personuppgiftsbiträdesavtal, engelsk version (Word, nytt fönster)
(MD5: 9669c5bf1e09f6b9f5e2ccfaa5832968)

Checklista för bedömning av personbiträdesavtal (PDF, nytt fönster)

Förtydligande kring biträdesavtal inom den kommunala förvaltningen (PDF, nytt fönster)

Bilder från presentationen av nytt PUB-avtal 181218 (PDF, nytt fönster)

Kommentar om SKR-koncernens PUB-avtal (PDF, öppnas i nytt fönster)

För att ytterligare underlätta i processen att teckna personuppgiftsbiträdesavtal och underbiträdesavtal har vi nu tagit fram en särkild mall underträdesavtal.

Mall för underbiträdesavtal (Word, nytt fönster)

SKR-koncernen presenterar nytt koncerngemensamt PUB-avtal

Det nya koncerngemensamma PUB-avtalet för SKR-koncernen presenterades vid ett seminarium. Arbetsgruppen som har tagit fram avtalet diskuterade vilka principer man arbetat utifrån, förtydligade vissa skrivningar och svarade på frågor från både medlemmar och leverantörer.

Personuppgiftsbiträdesavtal (PUB-avtal) - detta bör du tänka på

I videon diskuterar SKR:s förbundsjurister Pål Resare och Staffan Wikell personuppgiftsbiträdesavtal (PUB-avtal) och ger tips på vad du bör tänka på.

Informationsansvarig

  • Pål Resare
    Förbundsjurist

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!