Webbsändning: Demokrati, ledning och styrning, avsnitt 11

Sektionen för demokrati och styrning inleder med aktuell information från SKR. Gäster var Ann-Charlotte Lilja, socialchef i Vårgårda kommun, Anna Sukhova som arbetar med medborgarbudget för Världsbanken i Moskva samt Christine Feuk, Malin Svanberg och Hanna Lundborg, SKR.

Anders Nordh, SKR, leder samtalen i sändningen och inledde med att ge oss aktuell information från SKR.

Klart för kommuner att beställa skyddsutrustning

Demokratiresan – en podcast om demokrati

Medborgardialog i komplexa frågor, webbseminarium

Öppna Jämförelser

Hanna Lundborg, SKR berättade om Öppna Jämförelser. SKR har publicerat ÖJ sedan 2007, den första var om hälso- och sjukvård. Drivkraften bakom var att styra mer mot kvalitet, inte bara styra med pengar utan att följa utvecklingen av vad man får för pengarna i vården

Syftet med Öppna jämförelser är att regioner och kommuner ska kunna använda dem för att analysera sin verksamhet, lära av varandra, förbättra kvaliteten och effektivisera verksamheten.

Hanna berättade också om en kommande Öppen jämförelse ”Agenda 2030” som publiceras den 24 september. kommer vara ett stort stöd för er medlemmar om hur ni kan styra och leda för att nå målen i agendan. Nyckeltalen för jämförelser är de nyckeltal om RKA, som äger just Kolada arbetade fram tillsammans med SKR:s medlemmar för dryga året sedan. Utöver analyser får man i denna ÖJ gott om tips om hur agendans mål hör ihop och vad man kan göra för att förbättra läget lokalt och regionalt kopplat målen.

Information om Öppna jämförelser

Rådet för främjande av kommunala analyser, RKA

RKA är en ideell förening som bildats i samarbete mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. Deras uppdrag är att underlätta uppföljning och analys av olika verksamheter i kommuner och regioner genom att tillhandahålla statistik i en databas - Kolada.

Rådet för främjande av kommunala analyser, RKA

Den öppna och kostnadsfria databasen Kolada

Sverigestudien

Christine Feuk, SKR informerade om Sverigestudien. Sverigestudien mäter vilka värderingar som präglar Sverige, våra kommuner och våra arbetsplatser. Studien ger beslutsfattare, politiker och arbetsgivare unika insikter om de värderingar och beteenden som över tid präglar det svenska samhället.

Årets kanske mest intressanta trend visar på ett växande fokus kring social, ekonomisk och klimatmässig hållbarhet – oavsett ålder och hemvist. Värt att notera är att årets mätning genomfördes i början av året innan Corona-krisen slog till med full kraft. Årets resultat kan därmed bidra med viktiga insikter från framtida analyser av Corona-krisens betydelse för hur svenskarna värderar sig själva och samhället de lever i.

När Sveriges invånare får drömma fritt om vilket samhälle de vill leva i klättrar värderingar som hållbarhet, miljömedvetenhet och ansvar för kommande generationer betydligt på listan.

Samtidigt är bilden som målas upp av det svenska samhället något dystrare. Hela åtta av de tio mest förkommande orden som används i beskrivningen av dagens Sverige har en negativ klang. Begrepp som osäkerhet om framtiden, våld och brott och resursslöseri ligger i topp. Parallellt har demokratiska värderingar såsom yttrandefrihet, utbildningsmöjligheter, mångfald och fred tappat placeringar.

Sverigestudien resultat 2020, SKR

Dialogformer för att utveckla LSS-vården

Ann-Charlotte Lilja, socialchef i Vårgårda kommun berättade om hur de arbetar med flera dialogformer för att utveckla LSS-vården. Ett exempel är att man genomför en så kallad perspektivinsamling med olika grupper som har kopplingar till LSS-vård för att lyssna hur de ser på verksamheten och hur den kan utvecklas och förbättras.

Aerbete med medborgarbudget i Ryssland

Vi avslutade med att samtala med Anna Sukhova, Worldbank, Moskva. Anna berättade att hon som bor i Moskva har omfattande restriktioner kring hur de får gå ut. De boende får gå ut för att handla, promenera vid två tillfällen per vecka, de krävs särskilda tillstånd för att åka kollektivtrafik. Skolorna är stängda, om man reser mellan olika regioner i Ryssland tvingas man sitta i 14 dagars karantän när man kommer in i en ny region. Anna arbetar hemma sedan mitten på mars och upprätthåller kontakt med kollegor, kommuner med flera via digitala mötesverktyg.

Anna beskrev det arbete kring medborgarbudget som görs i Ryssland sedan 2007 i samarbete mellan världsbanken och finansdepartementet. Det görs många medborgarbudgetprocesser på lokal nivå där merparten av de förslag som medborgare lyfter rör förbättrad infrastruktur. Sedan två år pågår också en satsning på medborgarbudget i skolor runt om i Ryssland.

Webbsändningen är 55 minuter och 34 sekunder lång.

Medverkande

 • Ann-Charlotte Lilja, Vårgårda kommun
 • Anna Sukhova, Världsbanken i Moskva.
 • Christine Feuk, SKR
 • Malin Svanberg, SKR
 • Hanna Lundborg, SKR
 • Anders Nordh, SKR
Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Informationsansvarig

 • Anders Nordh
  Handläggare
 • Lena Langlet
  Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!