Publicerad 25 mars 2021

Nyhetsbrev medborgardialog och demokrati

Nyhetsbrevet innehåller information och nyheter inom området medborgardialog och medskapande.

Prenumerera

Demokrati
Medborgardialog
E-post:

Namn:

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset