Publicerad: 12 mars 2020

Värderingsarbete kring organisationskultur

En viktig faktor för att lyckas med sitt arbete kring värderingar är att få insikter om den rådande kulturen i samhället och på arbetsplatsen. Att förverkliga visioner och mål och utveckla strukturer för att uppnå hög kvalitet och effektivitet där invånarna och brukarna är i fokus är andra.

SKR mäter på nytt hur medborgarna ser på sin kommun

Inom ramen för Sverigestudien genomfördes en fjärde mätning kring hur medborgarna ser på sin kommun. Till skillnad från tidigare år då en rapport presenterats innan sommaren har vi nu fokuserat på att genomföra ett antal dialoger (Sverigedialogen) med medborgare runt om i landet. Resultatet från dessa dialoger ska sammanställas och årets insikter kommer bland annat att presenteras på Sverigestudiens webbplats.

Sverigesstudien 2017

Utvecklingsarbete med fokus på dialog om värderingar

Genom att kartlägga och föra dialog kring rådande värderingar på arbetsplatsen och i samhället skapas en bra grund för att utvecklas en önskad kultur som stödjer visioner och uppsatta mål. I SKR:s avslutade projekt ”Utveckling av värderingar och kultur” finns flera
erfarenheter som kan vara en hjälp på vägen i ert arbete.

En kartläggning utifrån ett övergripande samhällsperspektiv

Använd verktyg som stöd för dialog och värderingar i ditt arbete

Informationsansvarig

  • Christine Feuk
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!