Publicerad: 13 december 2019

Regionkommittén

Europeiska regionkommittén är ett rådgivande organ med uppgift att bedöma EU:s lagstiftning och politik ur ett lokalt och regionalt perspektiv. SKR ger stöd till den svenska delegationen.

Europeiska regionkommittén är det enda formella EU-organ där den lokala och regionala nivån har en direkt möjlighet att påverka europeisk lagstiftning.

Kommittén består av 350 ledamöter och 350 suppleanter som alla är folkvalda i kommuner och regioner i EU:s 28 medlemsländer. En del ledamöter är regionpresidenter i stora regioner och företräder flera miljoner invånare, andra är ledamöter i regionala parlament eller i mindre kommunala församlingar.

Regionkommitténs webbplats

​Sverige i Regionkommittén

Regionkommittén och den svenska delegationen är viktiga som påverkanskanaler för svenska kommuner och regioner. Sverige företräds av 12 ledamöter och 12 ersättare. SKR ger administrativt och sakkunnigt stöd till den svenska delegationen.

Svenska delegationen i Regionkommittén

Svenska ledamöter i Regionkommittén

Möt några av Sveriges ledamöter i Regionkommittén som berättar om hur arbetet i Regionkommittén går till, om varför arbetet är viktigt och om utmaningarna i det arbetet.

Informationsansvarig

  • Marcus Holmberg
    Samordnare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!