Publicerad: 29 maj 2020

Så påverkas kommuner och regioner av förändrade regler för idrotten

Folkhälsomyndigheten har beslutat att idrottsverksamhet kan ske om den genomförs utomhus, med ett begränsat antal åskådare och om arrangörer vidtar åtgärder för att undvika trängsel. Beslutet förväntas medföra viss påverkan kommunala och regionala verksamheter.

Sammanfattning av regelförändringarna

Den 29 maj 2020 har Folkhälsomyndigheten beslutat om ändringar av sina föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:12) om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 med mera.

Ändringarna innebär att de allmänna råden som riktar sig särskilt till idrottsföreningar ändras till att föreningarna, när det är möjligt, ska hålla träningar och andra idrottsaktiviteter utomhus samt begränsa antalet åskådare eller på annat sätt undvika trängsel.

Ändringarna träder i kraft från och med den 14 juni 2020.

Idrottstävlingar och matcher tillåts, Folkhälsomyndigheten

Föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 med mera, Folkhälsomyndigheten

Ökad rörlighet i landet

Sammanfattningsvis gör förbundet bedömningen att förändringarna kan medföra en ökad rörlighet i landet och att ett större antal människor än i dagsläget samtidigt kan komma att vistas på allmänna platser, i kollektivtrafiken och på andra platser där människor samlas.

SKR vill i sammanhanget understryka att det är fortsatt viktigt ur ett smittspridningsperspektiv att de grundläggande principerna i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 med mera, bland annat om att hålla avstånd och iaktta god handhygien upprätthålls.

Högre beläggning på anläggningar

De beslutade ändringarna avseende idrottsföreningarnas verksamhet bedöms inte i sig medföra någon större påverkan på kommunernas eller regionernas verksamheter.

Däremot kan de innebära en högre beläggningsgrad på idrottsplatser och badanläggningar på grund av att senioridrott, tävlingsverksamhet och likande kommer att kunna genomföras.

SKR gör bedömningen att ändringarna kan innebära en snabb ökning av antalet besökare i kommunernas och regioners verksamheter. Detta i kombination med de allmänna råden om bland annat åtgärder mot trängsel kan medföra svårigheter för verksamheterna att upprätthålla adekvata smittskyddsåtgärder.

Förbud mot större sammankomster gäller fortsatt

Ändringarna innebär inte att det av regeringen beslutade förbudet mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med mer än 50 deltagare förändras.

Förbud mot större offentliga sammankomster och tillställningar, riksdagen

Förbudet gäller bland annat för vissa idrottsevenemang varför det är särskilt viktigt att uppmärksamma att kravet på begränsning av antalet deltagare även gäller efter förändringen.

Både SKR och Polismyndigheten har information på sina webbplatser om vad förbudsförordningen innebär för kultur- och fritidsverksamheten.

SKR:s bedömning av förbudet mot större sammankomster

Ytterligare begränsade möjligheter vid sammankomster och tillställningar, Polisen

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:9) om att förhindra smitta av covid-19 på restauranger och caféer med mera gäller i oförändrad omfattning för berörda verksamheter.

Läs vidare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!