Publicerad: 1 december 2020

Så påverkas kommuner och regioner av förändrade regler för idrotten

Idrottsverksamhet under corona-pandemin påverkas för närvarande av två olika typer av regelverk: dels finns det begränsningar av hur många deltagare som får när vara vid olika former av evenemang och dels gäller särskilda förhållningsregler för träningar och andra aktiviteter inom ramen för den löpande idrottsverksamheten. Om det inom ramen för en idrottsverksamhet bedrivs servering av mat eller dryck kan denna del av verksamheten också påverkas av regleringen i lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.

Förbud mot större sammankomster

Genom den så kallade förbudsförordningen och, i förekommande fall, föreskrifter beslutade av länsstyrelsen finns det för närvarande begränsningar i hur många deltagare som får närvara vid ett visst evenemang. Begränsningarna gäller inte för löpande aktiviteter, exempelvis träningsverksamhet. Om det, inom ramen för idrottsverksamheten, ska anordnas ett evenemang kan begränsningarna gälla. Det gäller exempelvis matcher med åskådare varför det är särskilt viktigt för anordnaren att ta reda på vad som gäller just för det aktuella evenemanget.

Både SKR och Polismyndigheten har information på sina webbplatser om vad dessa begränsningar begränsningarna innebär för kultur- och fritidsverksamheten.

SKR:s bedömning av förbudet mot större sammankomster

Länsstyrelserna

Ytterligare begränsade möjligheter vid sammankomster och tillställningar, Polisen

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd riktade till idrottsverksamheter

För närvarande har Folkhälsomyndigheten beslutat om två kategorier av föreskrifter och allmänna råd till som avser åtgärder till förebyggande av smittspridning av det virus som orsakar sjukdomen covid-19. Dels finns det regler som gäller för hela landet och dels finns det regler som, utöver de generella, gäller i vissa delar av landet.

Inom idrottsverksamheten gäller följande:

  • Idrottsföreningar och kommuner har att förhålla sig till de delar av de allmänna råden som gäller för verksamheter i allmänhet.
  • Idrottsföreningar har, utöver detta, att förhålla sig de delar av de allmänna råden som gäller specifikt för sådana föreningar.
  • Genom Folkhälsomyndighetens beslut kan de nationella allmänna råden vid lokala utbrott av covid-19 kompletteras med ytterligare allmänna råd.

Föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m., Folkhälsomyndigheten

Information till idrottsföreningar och träningsanläggningar om covid-19, Folkhälsomyndigheten

Serveringsställen

För vissa serveringsställen ställs särskilda krav på smittskyddsåtgärder enligt lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Lagen är tillämplig även på viss serveringen som sker inom ramen för idrottsverksamhet. Du kan läsa mer om reglerna på nedanstående länkar.

Lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen, frågor och svar

Lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen, Riksdagen

Förordningen (2020:527) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen, Riksdagen

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF 2020:37) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen, Folkhälsomyndigheten

Frågor och svar om regler för restauranger, krogar m.m., Folkhälsomyndigheten

Smittskydd på serveringsställen, fakta, råd och vägledning, Länsstyrelsen i Stockholms län

Informationsansvarig

  • Johan Larsson
    Förbundsjurist

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!