Publicerad 3 december 2021
Nyhet

Färre skador inom psykiatrisk vård

Andelen skador inom allmänpsykiatrisk vård minskade med drygt sex procentenheter mellan 2017 och 2020. Det visar en rapport från SKR som omfattar närmare 4000 journaler.

Foto

Emma Spak

I en ny rapport presenteras nu resultatet av en journalgranskning inom allmän vuxenpsykiatri under 2020. Den visar att skador förekom i drygt 11 procent av fallen, vilket är en minskning från 15,5 procent år 2019 och 17,2 procent år 2017. Jämfört med somatisk vård ligger andelen skador på ungefär samma nivå.

– Det är en positiv utveckling. Rapporten visar också att fler följer riktlinjer som att till exempel upprätta en vårdplan, så här finns ett viktigt samband mellan välfungerande rutiner och färre skador, säger Emma Spak, chef för hälso- och sjukvårdssektionen på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Rapporten visar att fler skador uppstår i de fall där vårdplan saknas. I 27 procent av de granskade journalerna fanns ingen vårdplan, vilket gör det till den vanligaste kvalitetsbristen i undersökningen. Siffran är dock en förbättring från 2019, då vårdplan saknades i 32 procent av fallen.

Närmare 40 procent bedöms vara vårdskador, vilket innebär att de hade kunnat undvikas genom rätt insatser från hälso- och sjukvården. Också andelen vårdskador har minskat sedan 2017.

Kvinnor har också en högre andel skador än män, 14 procent bland kvinnor jämfört med 9 procent bland män.

– Vi kan se att skillnaden i skador hos kvinnor jämfört med män har minskat över tid, men det är förstås viktigt att resultatet följs upp löpande och att man diskuterar könsskillnader i både diagnostik och behandling, säger Emma Spak.

Fakta

Journalgranskningen omfattar 3 704 granskade vårdperioder, varav 3 341 inom allmän vuxenpsykiatri och 363 inom rättspsykiatri, under perioden 1 januari 2020 och 31 december 2020.

Uttag av de data från databasen som sammanställningen bygger på gjordes 2021-06-16. Det är 16 regioner som har deltagit i den nationella datainsamlingen.

Granskningen identifierar en eller flera skador hos 381 patienter och totalt 562 skador. Den vanligaste skadetypen är Avsiktlig självdestruktiv handling och Förlängt sjukdomsförlopp.

Läs vidare

Sakkunnig

Lena Karlsson
Handläggare

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.