Publicerad 20 september 2021

Överenskommelse om ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården

SKR och staten har under de senaste åren undertecknat årliga överenskommelser om satsningar på ökad tillgänglighet i vården.

Överenskommelserna syftar till att öka tillgängligheten genom att tillföra medel till hälso- och sjukvården.

Kontakt

Kontakta Väntetider i vården