Publicerad 15 augusti 2022

Överenskommelser om ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården

SKR och staten har under de senaste åren undertecknat årliga överenskommelser om satsningar på ökad tillgänglighet i vården.

En av överenskommelserna handlar om att öka tillgängligheten i hälso- och sjukvården och syftar till att stimulera till regionala insatser som bidrar till förbättringar i form av kortare väntetider.

Kontakta oss

Kontakta Väntetider i vården