Publicerad 15 december 2022

Om väntetider i vården

Väntetider i vården sammanställer statistik över hur tillgänglighet till svensk hälso- och sjukvård ser ut. Statistiken redovisas för primärvården, planerad specialiserad vård och särskilda satsningar.

Uppgifterna som presenteras på Väntetider i vården-webben rapporteras av regionerna via automatisk dataöverföring till väntetidsdatabasen. Rapportering och redovisning sker i slutet av varje månad. Då uppdateras även uppgifterna på denna webbplats.

Detta kan du söka fram på väntetider i vården:

  • Hur lång tid patienter får vänta för ett urval av åtgärder
  • ledig kapacitet som visar om det finns möjlighet för regioner att ta emot patienter från andra vårdgivare
  • aktuellt väntetidsläge
  • hur lång väntetiden har blivit (andel besök uppdelade på tidsintervallen 0-3 dagar)
  • vilken yrkeskategori som tagit emot besöket
  • i vilken form besöket skett (traditionellt mottagningsbesök, hembesök, telefonkontakt eller genom ett digitalt besök).

Arbete med tillgänglighet i hälso- och sjukvården

SKR bedriver sedan många år ett arbete för förbättrad tillgänglighet i hälso- och sjukvården i samverkan med landets regioner. I takt med utvecklingen av hälso-och sjukvården behöver processer inom vården kontinuerligt omprövas.

Inom ramen för arbetet med förbättrad tillgänglighet drivs nätverk, utbildningar och utvecklingsprogram samt analys och presentation av rapporter. Som underlag för uppföljning finns informationsmodeller som möjliggör standardiserad rapportering och jämförbarhet regionerna emellan.

Så här arbetar SKR med tillgänglighet i hälso- och sjukvården skr.se

Målgrupp för webbplatsen Väntetider i vården

Väntetider i vården är främst riktad till beslutsfattare och utövare inom hälso- och sjukvård, politiker och samhällsbevakare, men är öppen för alla att ta del av.

Kontakta oss

Kontakta Väntetider i vården


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.