Publicerad 18 oktober 2021

Statlig kommitté ökar inte vårdens tillgänglighet

SKR är kritiska till flera av Tillgänglighetsdelegationens förslag som frångår ansvarsförhållanden. Regionerna ansvarar för vården och därmed tillgängligheten för patienterna.

I Tillgänglighetsdelegationens första delbetänkande föreslås ett stort antal åtgärder för att öka vårdens tillgänglighet. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) är positiva till utredningens långsiktiga och strategiska perspektiv, det är också positivt att kommissionen lyfter vikten av samverkan. Samtidigt saknar SKR en tydlig målbild för arbetet och ser stora risker med uppdrag som riskerar att motverka varandra.

– Vården behöver bli mer tillgänglig. Men lösningarna är inte mer statlig detaljstyrning och att myndigheter får uppdrag som regionerna redan har. Lösningar ligger i att ge regioner rätt förutsättningar för att kunna öka tillgängligheten och minska väntetiderna, säger Marie Morell, ordförande för Sjukvårdsdelegationen på SKR.

SKR ser inte på vilket sätt utredningens förslag om en tillgänglighetskommitté skulle kunna bidra till utveckling och förändringsarbete för bättre tillgänglighet i regionerna. Förslaget om en kommitté med uppdrag att följa upp och föra direkt dialog med regionerna, och möjlighet att sluta enskilda överenskommelser, står i strid med de ansvarsförhållanden som i dag gäller.

Läs hela pressmeddelandet på skr.se

Läs vidare

Vägen till tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan (SOU 2021:59) (PDF)

Tillgänglighetsdelegationens delbetänkande Vägen till tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan (SOU 2021:59)

SKR:s arbete med tillgänglig vård

Kontakta oss

Kontakta Väntetider i vården


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.