Publicerad 5 juli 2021

Reglering av vårdrådgivning ökar inte tillgängligheten

Tillgänglighetsdelegationens förslag om att reglera hälso- och sjukvårdsrådgivning genom lag riskerar att bromsa regionernas utveckling och kommer inte öka vårdens tillgänglighet.

I Tillgänglighetsdelegationens delbetänkande (SOU 2021:59), som överlämnades till regeringen den 30 juni, rekommenderas åtgärder inom fyra områden. Ett av områdena handlar om nationellt samordnad hälso- och sjukvårdsrådgivning via 1177 Vårdguiden. I stora drag handlar förslagen om att vidareutveckla den samverkan som SKR, Inera och regionerna har byggt upp kring hälso- och sjukvårdsrådgivning i 1177:s kanaler per telefon och webb. Skillnaden, enligt förslagen i delbetänkandet, är att specifikationer om hur stödet ska ges och vad det ska innehålla skrivs in i hälso- och sjukvårdslagen.

– Vi är eniga med delegationen om hälso- och sjukvårdsrådgivningens viktiga roll i vårdsystemet. Men att staten i detalj ska reglera hälso- och sjukvårdsrådgivningen via 1177:s telefonrådgivning och webbplats är inte ändamålsenligt. Det riskerar att bromsa utvecklingen och kommer inte leda till ökad tillgänglighet eller bättre rådgivning för invånare, säger Emma Spak, chef för sektionen för hälso- och sjukvårdsfrågor på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Läs hela nyheten på skr.se

Länk till Tillgänglighetsdelegationens delbetänkande på regeringen.se

SKR och regeringens överenskommelse om vårdtillgänglighet 2021


Kontakta oss

Kontakta Väntetider i vården


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.