Publicerad: 3 september 2014

Nyhet

Internationella politiker möter lokala förtroendevalda

Lokala toppolitiker i ett nätverk för kvinnor i Sverige ska under några dagar vara mentorer och ge inblick i svensk lokaldemokrati.

Ett internationellt ledarprogram arrangeras av Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD) där SKL ingår som en samarbetspart.  

– Det är viktigt att visa hur demokratin fungerar i kommuner, landsting och regioner för ledande politiker på lokal och regional nivå i andra länder. Demokratin behöver starka kvinnor i ledande positioner i Sverige men också internationellt, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

27 ledande politiker deltar från Bosnien-Hercegovina, Moldavien, Serbien, Makedonien, Georgien, Kosovo, Ukraina Indien, Kenya, Sydafrika, Uganda, Tanzania, Mocambique, Namibia och Zambia. Från Sverige deltar 19 ledande politiker från kommuner, landsting och regioner i hela landet.

Ledarprogrammet pågår under 18 månader och de träffas i Stockholm under två dagar och sedan åker delegaterna till sina mentorer i kommunen, landstinget eller regionen. Besöket som pågår den 3-5 september kommer säkert att präglas av hur den svenska valrörelsen går till.

Kvinnlig politiker i talarstolen i en fullmäktigesal.

Svenska politiska församlingar är de mest jämställda i världen, med 30 procent av kommunstyrelseordföranden som är kvinnor. Det globala genomsnittet är 9 procent toppolitiker som är kvinnor på lokal nivå.

Läs vidare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!