Publicerad 11 augusti 2020

Korrespondenskort

Korrespondenskort ingår i SKL:s kontorstryck och är i A6-format,
148,5 x 105 mm. Korrespondenskortet finns även i en engelsk variant.

SKL FS ansvarar för SKL:s kontorstryck och du finner det i respektive
kontorsförråd på din avdelning.

Korrespondenskort, engelsk och svensk variant

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset