Publicerad 11 augusti 2020

Korrespondenskort

Korrespondenskort ingår i SKL:s kontorstryck och är i A6-format,
148,5 x 105 mm. Korrespondenskortet finns även i en engelsk variant.

SKL FS ansvarar för SKL:s kontorstryck och du finner det i respektive
kontorsförråd på din avdelning.

Korrespondenskort, engelsk och svensk variant

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR