SKR:s framtida lokalbehov

Ambitionen med nya lokaler för SKR är att samla hela SKR:s verksamhet, bland annat en omfattande kurs- och konferensverksamhet, samt SKR:s dotterbolag som idag är spridda på olika platser.

Planerna för ett nytt hus för SKR fortsätter. SKR:s dotterbolag Slussgården har en option att köpa fastigheten Snäckan 8 i Stockholm när den står klar.

Skanska äger den nuvarande fastigheten i kvarteret Snäckan 8. Planen är att  den ska rivas och att Skanska ska bygga en ny fastighet på platsen. När fastigheten är klar tas den över av SKR:s dotterbolag Slussgården.

SKR:s nuvarande lokaler är i stort behov av stamrenovering med mera och har inte tillräckligt effektiv yta för verksamheten. De nuvarande lokalerna ska efter renoveringen hyras ut.

Ambitionen med nya lokaler för SKR är att samla hela SKR:s verksamhet, bland annat en omfattande kurs- och konferensverksamhet, samt SKR:s dotterbolag som idag är spridda på olika platser. Med ett nytt hus får SKR tillräckligt med plats och ett mer hållbart utnyttjande av lokalerna. Köpet finansieras med en blandning av Slussgårdens eget fastighetskapital, försäljning av en fastighet samt lån, inte av SKR:s förbundsavgifter.

Mark- och miljööverdomstolen har kommit med dom gällande detaljplan för kvarteret Snäckan 8. Domen anger att Samfundet S:t Erik har rätt att överklaga detaljplan för Snäckan, det vill säga att domstolen bedömer samfundet som sakägare. Domen kan överklagas till Högsta domstolen. Detta innebär att flytten till ett nytt hus kommer att bli försenad.

Informationsansvarig

  • Lena Dahl
    Vd SKR Företag

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!