Publicerad: 11 mars 2020

Remissyttranden

Remisser som kommit in till SKR från departementen. Listan uppdateras cirka en gång per månad.

Om du vill ha remisser från tidigare år, skicka e-post till 

registrator@skr.se

Äldre remisser

Sök remissyttranden 2019-2020

Alla remissyttranden 2019-2020

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!