Politisk organisation

SKR är en politiskt styrd organisation. Kongressen är SKR:s högsta beslutande organ. Kongressen anger inriktningen för SKR:s arbete och utser styrelse och ordförande.

Mellan kongresserna leder styrelsen det politiska arbetet. Till sitt stöd har styrelsen förtroendevalda politiker i delegationer och beredningar.

Politiskt organisationsschema

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Karin Särnå
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!