Om kongressen

Kongressen är SKR:s högsta beslutande organ. 

Alla Sveriges kommuner och regioner är medlemmar i SKR. Medlemmarna utövar sin beslutanderätt vid förbundets kongress. Kongressen har 451 ombud som är utsedda per valkrets. Ordinarie ombud och medlem i SKR har rätt att motionera till kongressen.

Kongress 2019

Valkongress ägde rum den 19 mars i Stockholm och ordinarie kongress den 27-28 november i Linköping.

Kongress 2019

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Karin Särnå
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!