Publicerad: 20 januari 2020

Vårdrelaterade infektioner

Kostnader och konsekvenser- kortversion av SKR rapport 2019.

Rapporten baseras på nästan 90 000 granskade vårdtillfällen vid drygt 60 sjukhus. Under perioden 2013-18 har det skett en mindre, men statistiskt säkerställd, minskning av det totala antalet vårdrelaterade infektioner (VRI), från 5,2 till 4,4 procent, vilket är glädjande. Rapporten har tagits fram av Sveriges Kommuner och Region (SKR) i samverkan med Svensk Förening för Vårdhygien (SFVH), Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen.

Vårdrelaterade infektioner

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Om publikationen

Kategori: Hälsa och sjukvård

Utgivningsdag:

Format: PDF

ISBN: 978-91-7585-813-5