Publicerad: 28 november 2019

Tillgängligt för alla

Tillgänglighet handlar om den demokratiska rätten att kunna röra sig fritt och kunna verka i samhället. Att öka tillgängligheten är nödvändigt för några av oss men samtidigt angeläget för alla. Det är en fråga om att göra verksamheter och miljöer tillgängliga för så många människor som möjligt. Det vinner vi alla på.

Denna skrift syftar till att ge inspiration, information och stöttning i tillgänglighetsarbetet. I skriften kan du bland annat läsa om goda exempel runt om i landet och om framgångsfaktorer för att lyckas.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Om publikationen

Kategori: Tillgänglighet

Utgivningsdag: 2014-06-30

Format: PDF

ISBN: 5364