Publicerad: 21 november 2019

Skador i vården - resultat från nationell mätning med strukturerad journalgranskning under perioden jan-mars 2012

Den undersökning som redovisas i den här skriften är den största nationella journalgranskning som hittills genomförts i Sverige. 3900 journaler har granskats under en tremånadersperiod under 2012. Journalerna kommer från sjukhus i hela Sverige. Psykiatrisk vård omfattas inte.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Om publikationen

Kategori: Patientsäkerhet

Utgivningsdag: 2014-12-22

Format: PDF

ISBN: 978-91-7585-209-6