Publicerad: 25 november 2019

Prestationsersättning till särskilda boenden för äldre - erfarenheter och tips från tre kommuner

Ett prestationsbaserat ersättningssystem för särskilda boenden inom äldreomsorgen kan ha flera syften t.ex. att få en mer behovsstyrd resursfördelning, att utgöra ett led i en konkurrensutsättning och/eller att stödja valfrihetssystem.

I den här skriften beskriver vi tre kommuner som gjort det, och vilka erfarenheter de har vunnit. Tanken är att skriften ska kunna tjäna som information och inspiration till andra kommuner som överväger att införa prestationsbaserade ersätt-ningar för särskilda boenden.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Om publikationen

Kategori: Äldreomsorg

Utgivningsdag: 2012-05-04

Format: PDF

ISBN: 978-91-7164-790-0