Publicerad 10 november 2020

Pandemin och hälso- och sjukvården november 2020

Läget och utvecklingen i hälso- och sjukvården med anledning av covid-19.

Pandemin och hälso- och sjukvården är en fristående rapport som syftar till att skapa en bredare nationell överblick av utvecklingen och läget i hälso- och sjukvårdssystemet med anledning av covid-19, baserat på tillgängliga data från år 2020 och i jämförelser med tidigare år. Slutsatser och resonemang fördjupas av med stöd i regionernas egna analyser och planer. Målet är att det ska fungera som ett kunskapsunderlag för fortsatt dialog om den hantering som krävs framåt, med lärdomar från effekterna och hanteringen fram till tidig höst.

Pandemin och hälso- och sjukvården

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset