Publicerad: 28 november 2019

Översiktsplanen i praktiken

I skriften anges att översiktsplanen är kommunens ledsagare in i framtiden. Den ska vara aktuell och ange den politiska inriktningen för den långsiktiga fysiska utvecklingen. Vi tipsar också om hur samarbetet med länsstyrelserna kan fungera smidigare. Kommunexemplen är valda för att visa på bredden i arbetet, eftersom alla kommuner har olika behov. Översiktsplanen är ju ett utvecklingsinstrument - ett av kommunens viktigaste strategidokument. Med detta hoppas vi kunna förmedla goda exempel och uppmuntra såväl politiker som tjänstemän i kommunerna.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Om publikationen

Kategori: Samhällsplanering

Utgivningsdag: 2014-06-09

Format: PDF

ISBN: 5355