Publicerad: 27 november 2019

Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet Jämförelser mellan landsting 2010

Detta är den femte publikationen i rapportserien Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet. Sedan 2006 har Sveriges Kommuner och Landsting och Socialstyrelsen gemensamt i denna rapport sammanställt indikatorer som speglar olika aspekter av hälso- och sjukvården, så som medicinska resultat, patienterfarenheter, tillgänglighet och kostnader. Årets rapport innehåller 134 indikatorer för vilka landstingens resultat presenteras. Avsikten är framför allt att jämföra landstingen, men i många fall visas även utvecklingen för riket över tid. Landstingsvisa jämförelser redovisas i huvudsak uppdelade på kvinnor och män, så att eventuella könsskillnader framgår. Ett flertal indikatorer redovisas även på sjukhus- eller kliniknivå.

Rapportens syfte är att göra den gemensamt finansierade hälso- och sjukvården öppen för insyn, ge ett underlag för den offentliga debatten och stimulera till ett ökat lärande och till förbättrade resultat i hälso- och sjukvården.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Om publikationen

Kategori: Hälsa och sjukvård, Öppna jämförelser

Utgivningsdag: 2010-11-22

Format: PDF

ISBN: 978-91-7164-587-6