Publicerad: 30 oktober 2019

(O)jämställdhet i hälsa och vård

Skriften sammanfattar SKL:s genusmedicinska kunskapsöversikt, (O)jämställdhet i hälsa och vård. Utifrån aktuell forskning och data beskrivs könsskillnader i hälsa, vårdkvalitet och vårdtillgång, och analyseras utifrån ett genus- och jämställdhetsperspektiv.

Hela kartläggningen, som ligger till grund för sammanfattningen, finns i digital form med exempel på könsskillnader i vården, diagram med mera.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Om publikationen

Kategori: Hälsa och sjukvård, Jämställdhet

Utgivningsdag: 2019-09-11

Format: Webb, PDF

ISBN: 978-91-7585-792-3