Publicerad: 25 november 2019

Nationell samordning för strukturerat införande och uppföljning av nya cancerläkemedel

Rapporten är en av de tio delrapporter som utgör avrapporteringen av de utvecklingsarbeten som SKL bedrivit under åren 2010-2012, inom
ramen för överenskommelserna med staten om nationella cancerstrategin.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Om publikationen

Kategori: Hälsa och sjukvård

Utgivningsdag: 2013-01-30

Format: PDF

ISBN: 978-91-7164-907-2