Publicerad: 26 november 2019

Nationell patientenkät: Barnsjukvård 2011

Nationell Patientenkät är ett samlingsnamn för återkommande nationella undersökningar av patientupplevd kvalitet inom hälso- och sjukvården. Alla landsting och regioner deltar i arbetet som samordnas av Sveriges Kommuner och Landsting.

Under våren 2011 genomfördes mätning med Nationell Patientenkät inom barnsjukvården – öppen-, sluten- och akutsjukvård. Undersökningarna har haft som avsikt att fånga målsmäns/vårdnadshavares erfarenheter av och synpunkter på besöket/vistelsen utifrån sitt barns perspektiv.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Om publikationen

Kategori: Hälsa och sjukvård

Utgivningsdag: 2011-10-11

Format: PDF

ISBN: 978-91-7164-723-8