Publicerad 3 februari 2021

Medskapande omställningsarbete – backcastingexpeditioner för Agenda 2030

Denna skrift ger konkreta beskrivningar av några metoder och arbetssätt som "backcasting", "kryssning och expedition", samt praktiska tips på hur man kan ta sig an arbetet med ett medskapande omställningsarbete.

SKR har ett uppdrag att stödja kommuner och regioner i att utveckla medborgardialog för ett demokratiskt och socialt hållbart samhälle. För att nå målen för Agenda 2030 på lokal nivå behöver regioner och kommuner involvera flera aktörer i arbetet, alltifrån civilsamhällets organisationer, till företagare och enskilda medborgare.

Skriftens innehåll har tagits fram av professor John Holmberg på Chalmers i Göteborg och dennes doktorand Johan Holmén, på uppdrag av SKR.

Medskapande omställningsarbete – backcastingexpeditioner för Agenda 2030 Pdf, 2 MB.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset