Publicerad: 22 november 2019

LAROS - läkemedelsassisterad rehabilitering av opiatberoende

Nationella kvalitetsregister är ett verktyg för verksamhetsuppföljning, verksamhetsutveckling och forskning.

Syftet med kvalitetsregistret LAROS är att skapa en nationell kunskapsbas och ett redskap för fortlöpande kunskapsutveckling och kvalitetssäkring av behandlingen för personer med opiatberoende.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Om publikationen

Kategori: Hälsa och sjukvård

Utgivningsdag: 2013-05-22

Format: PDF

ISBN: