Publicerad: 25 november 2019

Kostnad per brukare: Metodbeskrivning, kostnad per brukare inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning

Kostnad per brukare är en metod för att kostnadsberäkna olika insatser inom vård och omsorg och knyta dessa insatser till den enskilde brukaren. Kostnad per brukare (KPB) bygger på avidentifierad individdata vilket innebär att vård och service för olika brukare kan sammanställas och utgöra grunden för uppföljning ur olika perspektiv.


Syftet med denna rapport är att dokumentera, beskriva och tillgängliggöra metoden för att beräkna KPB.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Om publikationen

Kategori: Äldreomsorg

Utgivningsdag: 2012-10-22

Format: PDF

ISBN: 978-91-7164-846-4